Младежи за регионално развитие - ...

АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Проект: "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ

Период на реализиране: 01 Юни 2011 г. – 31 Октомври 2011 г.

Източник на финансиране: Партньор на СОУ „Васил Левски" – бенефициент на проекта финансиран от ПУДООС,

Роля по проекта: Партньор - доброволчески труд.

Цел на проекта:

Общата цел на настоящияпроект е мобилизиране научениците в опазването на околната среда в СОУ „Васил Левски" и възпитание в любов към природата.

Специфични цели:

·Съпричастност на учениците към проблемите за опазване на околната среда.

·Подобряване на състоянието на училищните дворове.

·Спазване на основните принципи на ЕС за добро реализиране на проекти, чрез доброволен труд на учащите и работещите в СОУ „Васил Левски".

Резултати:

-Привличанена населението от град Опака в процеса на вземане на решения касаещи околната среда;

-Създаване на кът за отдих на учениците, за игри и разходки на децата;

-Подобрени условия за живот на населението в град Опака;

Добре отчетен проект;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info